Tag Archives: ลาวาสีน้ำเงิน

ลาวาสีน้ำเงิน

ภูเขาไฟในอินโดนีเซียเกิดประทุขึ้น และสิ่งที่ไหลออกมานั่นคือลาวาสีคราม แม้ว่าลาวาที่ไหลออกมาจะดูสวยงาม แต่สีฟ้าที่ดูสดใสนี้เป็นผลมาจากปฏิกริยาเคมีที่มากกว่านั้น  ภูเขาไฟมีการทำลายล้างหลายรูปแบบ ทั้งบนโลกและดาวเคราะห์อื่นๆ ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรา เช่น ภูเขาไฟ Kilauea ที่ฮาวายจะปะทุลาวาออกมาค่อนข้างช้าและใช้เวลานาน หรือจะเป็นภูเขาไฟที่มีกรวยสลับชั้นอย่างภูเขาไฟฟูจิที่ยังคงนิ่งเงียบอยู่หลายร้อยปี  รวมไปถึงภูเขาไฟบนดวงจันทร์ไอโอ ซึ่งเป็นดาวบริวารของวารของดาวพฤหัสที่เมื่อระเบิดแล้วสามารถพ่นลาวาออกสู่ภายนอกได้สูงถึง 500 กิโลเมตร แต่ในกณีนี้ ลาวาที่พ่นออกมามีสีส้มแดงภูเขาไฟคาวาอิเจน เป็นภูเขาไฟประเภทภูเขาไฟที่มีกรวยสลับชั้นตั้งอยู่ในเขตเกาะชวาตะวันออก บนยอดมีแอ่งขนาดใหญ่กว้างประมาณ 22 กิโลเมตร ภูเขาไฟคาวาอิเจนแทบจะเป็นคำนิยามของภาพลวงตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ลาวาที่เห็นไม่ได้มีเนื้อสัมผัสหรือลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างไปจากประเภทของลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟที่มีกรวยสลับชั้น มันค่อนข้างหนืด ไหลช้า และมีอุณหภูมิสูงถึง 600 – 900 °C ซึ่งโดยปกติแล้ว ลาวาควรจะเป็นสีส้มแดง แต่ที่นี่ลาวาที่พ่นออกมาเป็นสีฟ้ากระบวนการเผาไหม้เผยให้เห็นพลังงานของปฏิกิริยาทางเคมี สีแดงหมายถึงพลังงานที่ต่ำที่สุดที่ถูกปล่อยออกมา สีเขียวแสดงระดับพลังงานในระดับปานกลาง ส่วนเปลวไฟสีฟ้าหมายถึงระดับพลังงานมากที่สุดที่ถูกปล่อยออกมา ไม่น่าเชื่อว่าเปลวไฟสีฟ้าของภูเขาไฟคาวาอิเจนจะมีพลังงานที่ทรงพลังขนาดนี้