สารคดี พลังของธรรมชาติ HD

สารคดี พลังของธรรมชาติ HD   ถือว่าเป็นสารคดีที่ดีมากๆ เพราะจะกล่าวถึงพลังของธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์และโลกใบนี้ โดยจะมีความยากประมาณ 40 นาที