แกรนแคนยอน หุบผาสูงชันที่เกิดจากธรรมชาตินับพันปี

   บนโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติมากมาย ทั้งภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การเกิดภูเขาต่างๆ การกัดเซาะของน้ำ จนเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ยากที่มนุษย์จะสร้างสรรค์ได้ หุบเขาแกรนแคนยอน สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนานร้อย นับพันปี

แกรนแคนยอน เป็นชื่อเรียกหุบผาสูงและกว้างใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง อยู่ที่ รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำ และ ลมนับล้านปี จนเกิดเป็นร่องลึก ซึ่งหน้าผามีความสูงถึง 1,600 เมตร และหุบเหวยาวถึง 450 กิโลเมตร แกรนแคนยอนถูกค้นพบโดย ชาวยุโรปที่เดินทางสำรวจ ชื่อว่า พันตรี จอห์น เวสลีย์พาวเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันกลายเป็นอุทยานแห่งชาติและมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนในแต่ละปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการกัดเซาะของแม่น้ำ จะทำให้ผาของแกรนแคนยอนนั้นมีความลึกลงไปอีก

ในอดีต แกรนแคนยอน เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวพื้นเมือง ซึ่งหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขา ด้านล่างของแกรนแคนยอนนั้นเป็น แม่น้ำแอริโซน่า มีภูมิทัศน์ที่สวยงามผาหินที่สลับกันเป็นชั้นๆ ซึ่งแต่ละจุดนั้นมีความพิเศษและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากไม่มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อยู่ของคนในปัจจุบัน ทำให้แกรนแคนยอน มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนดั่งอดีตที่ผ่านมา นี้คือความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้เราได้ชมกันครับ